Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ

I Ogólne zasady

  1. Na zajęcia przychodzimy zdrowi (bez kataru i kaszlu).
  2. Jeśli dziecko ma katar wywołany alergią lub ząbkowaniem albo utrzymujący się kaszel po infekcji to prosimy o zaświadczenie od lekarza w celu potwierdzenia, że nie widzi przeciwskazań do udziału dziecka w zajęciach.
  3. Na zajęcia nie trzeba specjalnie się przygotowywać, jednak przed wejściem do sali należy ściągnąć obuwie.

II Dopisanie do grupy i odwoływanie zajęć.

  1. Do grupy zapisujemy maksymalnie 12 dzieci.
  2. Po lekcji próbnej należy wybrać docelową grupę, do której dziecko będzie uczęszczać. Można przyjść wyjątkowo na zajęcia w inny dzień (jeśli będą miejsca) po wcześniejszym zapisaniu się na nie. Pierwszeństwo mają zawsze dzieci dopisane na stałe do grupy.
  3. Jeżeli zajęcia odbywają się rano odwołanie jest możliwe do 20:00 dnia poprzedniego.
  4. Jeżeli zajęcia odbywają się po 16:00, odwołanie zajęć jest możliwe do 9:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
  5. Odwołanie zajęć po ustalonym czasie skutkuje tym, że przepadają jedne zajęcia (jedna pieczątka z karnetu).
  6. Karnety są ważne dłużej (karnet na 4 zajęcia 6 tygodni, karnet na 8 zajęć 11 tygodni), jednak każdorazowo trzeba poinformować o swojej nieobecności.