Regulamin

REGULAMIN ZAJĘĆ

I Ogólne zasady

 1. Na zajęcia przychodzimy zdrowi (bez kataru i kaszlu).
 2. Jeśli dziecko ma katar wywołany alergią lub ząbkowaniem albo utrzymujący się kaszel po infekcji to prosimy o taką informację przed zajęciami.
 3. Na zajęcia nie trzeba specjalnie się przygotowywać, jednak przed wejściem do sali należy ściągnąć obuwie.

II Dopisanie do grupy i odwoływanie zajęć.

 1. Do grupy zapisujemy maksymalnie 12 dzieci.
 2. Po lekcji próbnej należy wybrać docelową grupę, do której dziecko będzie uczęszczać. Można przyjść wyjątkowo na zajęcia w inny dzień (jeśli będą miejsca) po wcześniejszym zapisaniu się na nie. Pierwszeństwo mają zawsze dzieci dopisane na stałe do grupy.
 3. Jeżeli zajęcia odbywają się rano odwołanie jest możliwe do 20:00 dnia poprzedniego.
 4. Jeżeli zajęcia odbywają się po 16:00, odwołanie zajęć jest możliwe do 9:00 w dniu, w którym odbywają się zajęcia.
 5. Odwołanie zajęć jest ważne tylko jeśli zostaniemy poinformowani smsowo/mailowo/przez fb lub ig. 
 6. Odwołanie zajęć po ustalonym czasie skutkuje tym, że przepadają jedne zajęcia (jedna pieczątka z karnetu).
 7. Karnety są ważne dłużej (karnet na 4 zajęcia 6 tygodni, karnet na 8 zajęć 11 tygodni), jednak każdorazowo trzeba poinformować o swojej nieobecności.
 8. Jeśli dziecko zostaje dopisane do grupy to należy do niej i ma zagwarantowane miejsce do momentu aż rodzic nie zrezygnuje z zajęć i nie powiadomi nas smsowo/mailowo/przez fb lub ig.
 9. Jeśli karnet się skończył, a nie ma rezygnacji z zajęć to wykupienie nowego karnetu powinni nastąpić najpóźniej dzień przed zajeciami.
 10. Jeśli karnet sie skończył, nie ma rezygnacji z zajęć, a dziecko nie przyszło na zajęcia to przepada pierwsza pieczątka z nowego karnetu lub zostaje zwolnione miejsce w grupie.